David Speybrouck

Kunst voor tastzin

Het werk van David Speybrouck creëert een spanning tussen het visuele en het tactiele. Licht en schaduw krijgen een bijzondere rol toebedeeld. Het resultaat is een slingerbeweging waarbij de focus beurtelings op concept en esthetiek ligt en beide elkaar aanvullen en bijsturen. Het atelier is enkel toegankelijk via een trap.

David Speybrouck
Dorpstraat 84
3060 Bertem
0471 630 356

Contact

Kunstroute-Leuven is te bereiken via e-mail, Facebook en Instagram.