Contact

Kunstroute-Leuven is te bereiken via e-mail, Facebook en Instagram.

Stuurgroep

Kunstroute-Leuven is een initiatief van onderstaande kunstenaars. Voor persteksten, interviews en beeldmateriaal ter promotie van Kunstroute-Leuven kunt u terecht bij Philippe De Smedt. Voor een interview of atelierbezoek kunt u ook een afspraak maken met één van de andere stuurgroepleden of met één van de deelnemende kunstenaars.

Disclaimer

Kunstroute-Leuven is een tijdelijk samenwerkingsverband tussen de deelnemende kunstenaars. De kunstenaars en sponsors zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen aangebrachte informatie en beelden op de website, de folder en de affiche. Het samenwerkingsverband draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen, diefstal of schade die zou voortvloeien uit deelname aan of een bezoek aan Kunstroute-Leuven noch uit het transport van goederen of het verplaatsen van personen tussen de ateliers. Het is niet toegestaan de in de communicatie van Kunstroute-Leuven voorkomende persoonsgegevens te gebruiken op een wijze die strijdig zou zijn met de wet op de privacy. Wil u een adres opnemen in een databestand dan dient u eerst schriftelijk toestemming van de betrokken persoon te bekomen. De in de communicatie gebruikte beelden zijn beschermd door het auteursrecht en mogen enkel gebruikt worden ter promotie van Kunstroute-Leuven. De designer noch de initiatiefnemers zijn aansprakelijk voor eventuele foutieve informatie op deze website.