Roeland Kotsch

Medestander van het eerste uur. Financiën en praktische organisatie zijn mijn ding niet. Mijn bijdrage heeft eerder te maken met reflecteren en de grote lijn. Ik voel mij telkens weer geroepen om tussen de diverse standpunten binnen de stuurgroep het gemeenschappelijke te vinden en de visie te verwoorden waar iedereen zich uiteindelijk, na lange nachtelijke discussies over de ware aard van de kunst, kan achter scharen. Het zal je dan ook niet verbazen dat ik meestal de teksten en verslagen schrijf. Voor deze taken kan ik terugvallen op mijn ervaring als docent in de MAD School of Arts in Hasselt. Die ervaring helpt ook bij het zo objectief mogelijk waarderen van postulerende kunstenaars. Hoewel ik mijzelf beschouw als een klassieke tekenaar, schilder en graficus, sta ik open voor elke artistieke expressie, als ze maar authentiek en doorwerkt is. Daarom ben ik ook voorstander van de deelname van outsider kunst.

Roeland Kotsch
Wolvendreef 50
3210 Linden
0497 602 131