Arne Reynaert

Als kunstenaar, docent aan het SLAC (academie voor beeldende kunsten Leuven) en grafisch ontwerper, ben ik van bij het ontstaan van Kunstroute-Leuven mee trekker van (en soms duwer aan) de kar. Dankzij de gedrevenheid van de oprichters en stuurgroepleden, maar tevens dankzij de steun van subsidiërende overheden en sponsors en de inzet van de vele Leuvense kunstenaars, andere partners en een groot en enthousiast publiek, kon Kunstroute-Leuven uitgroeien tot een belangrijke speler op de artistieke kaart in en rond Leuven. Bezeten door kunst hoop ik dat Kunstroute-Leuven nog een eeuwigheid zal blijven bestaan.

Arne Reynaert
Gemeentestraat 94
3010 Kessel-Lo
0498 82 66 64