Staf Roels

Schilderkunst

Door zijn manier van schilderen probeert Staf Roels de schoonheid van teloorgang op te roepen. Beelden van oude gebouwen, krachtig aangebracht in vluchtige en ruwe penseelstreken, evoceren een momentopname van de aftakeling, voor het totale verdwijnen.

Staf Roels
Prosperdreef 9
3054 Vaalbeek
0479 983 867

Location